Още за обезщетението по застраховката Каско и тази по ГО

застраховка Каско

От 2017 г. е възможно да получите застраховка Каско както под формата на парична сума, така и чрез ремонт в сервиз.

Щетите по застраховка Каско се компенсират по два начина:

  • Ремонт.
  • Финансова компенсация. Сумата се определя от застрахователната компания след преглед на автомобила.

Размерът на обезщетението по Каско зависи от условията, посочени в застрахователния договор. Политиката може да посочва ограничения върху компенсацията. Също така, полицата може да бъде без ограничения, но в този случай цената й ще бъде значително по-висока. Колкото по-внимателно шофирате, толкова по-евтина ще бъде застрахователната полица.

Имате ли нужда от Каско?

Каско Ви позволява да защитите автомобила от повреда, кражба или кражба. Застраховката включва:

  • Повреда, получена от автомобил на паркинг
  • Повреда от подскачащ предмет
  • Щети от сблъсък
  • Щети от хулигански действия
  • Щети от природни бедствия

Трябва ли ми Каско за нова кола?

Има случаи, когато човек купува нова кола и след известно време тя е открадната (нови коли постоянно влизат в криминалните доклади) или се поврежда без вина на водача. Спестяването на застраховката Каско води до голяма загуба.

Ако застрахователната полица е издадена, можете да разчитате на обезщетение, включително щети на автомобила на паркинга или при злополука, чийто брой редовно нараства, в случай на щети от стихии и настъпване на други застрахователни събития.

Трябва ли ми застраховка Каско за кредит за кола?

При закупуване на автомобил за кредитни средства банката, издала заема, като правило изисква предоставянето на автомобилна застраховка Каско. Това е необходимо, за да не плащате заема със собствени средства при кражба или повреда на автомобила. Застрахователят ще се погрижи за загубата.

Трябва ли да нося Каско със себе си?

Не е задължително. ГО ще се изисква при регистриране на злополука, Каско – вече при регистриране на щети в застрахователната компания.

Не оставяйте застрахователната си полицаКаско  в колата. Ако бъде открадната или значително повредена, ще трябва да възстановите документа, което далеч не винаги е бързо и лесно.

Полицата Каско може да вземете със себе си, ако заминавате на дълъг път. Но копието на полицата е по-добро от оригинала.

Още за обезщетението по застраховката Каско и тази по ГО
Към началото